CBS»Gözlemevleri için Gökyüzü Kalitesi Ölçümleri Çalıştayı

Gözlemevleri için Gökyüzü Kalitesi Ölçümleri Çalıştayı

GÖKSİS TR-1701
Gözlemevleri için Gökyüzü Kalitesi Ölçümleri Çalıştayı
12 Ağustos 2017
TUG, Akdeniz Üni. Kampüsü, Antalya

Çalıştay

Bildiğiniz gibi Türkiye'de Büyük Teleskoplar için Yer Belirleme çalışması 3 Ağustos 2013'de sonuçlandırılmıştır (bkz. Web ve Aksaker ve ark., 2015). Bu çalışamın devamında da aday yerleşkeler için prototip ölçer sisteminin tasarım ve üretimini gerçekleştirmek için bir TÜBİTAK 1001 projesi önerilmiş ve 13 Ocak 2014 tarihinden beri yürürlüktedir.
Bu proje kapsamında tasarlanıp üretilen prototip kurulup çalıştırılmaya başlanmıştı. Bu prototip sisteminin (Gökyüzü Kalitesi Ölçüm Sistemi - GÖKSİS)in sonuçlarını, bu tür sistemlerin geleceğini ve böyle bir prototipin nasıl ülke genelinde kullanılacağını öngörmek, tartışmak ve gerekirse sonuçlara varmak adına bir günlük bu çalıştayı düzenliyoruz.
Çalıştay'ın diğer bir hedefi de GÖKSİS'i "dünya genelindeki yer seçimi" çalışmalarında kullanabilmeyi önermek olacaktır.
Çalıştay TUG'un evsahipliğinde proje bütçesinden gerçekleşmektedir. Olabildiğince çok katılım sağlayabilmek adına çalıştayı konaklamasız, seyahat bedeli karşılanan, bölüm/birim/kurum katılımı kısıtlı, tek günde iki oturumlu olarak hazırlanmıştır.

Çalıştay Bilgileri

Çalıştay Tarihi: 12 Ağustos 2017 CUmartesi
Katılım için son tarih: 7 Ağustos 2017 Pazartesi 23:59
Çalıştay İletişim Adresi: yersecimi@ileti.info.tr

Katılım Koşulları:

 • Toplam katılım sayısı: 30 kişidir.
 • Önce başvuran önce yer alır.
 • Her bölüm/birim/kurum'dan bir temsilci ve bir öğrenci/araştırmacı katılabilir.
 • Proje elemanları doğal katılımcıdır.
 • TUG ve Akdeniz Üniversitesi katılımcılarında sınırlama yoktur.
 • Toplantı süresi çoğu otobüs ve uçak seferlerine göre geniş tutulmuştur. Bu yüzden konaklama gereksinimi yoktur. Konaklama talep eden katılımcılar bunu bireysel olarak çözmek durumundadır. Kolaylık olması adına Akdeniz Üni. misafirhanesinde 11 Ağustos akşamı için sınırlı sayıda yer ayrılmıştır.

Seyahat ücretlerinin ödenmesi

 • Yalnızca ekonomi sınıfı biletler ödenebilir.
 • Seyahat ücretleri bilet ya da e-bilet karşılığı ödenebilmektedir.
 • E-bilet'de kişi bilgisi, uçuş bilgisi ve ödenen tutar gösterilmelidir.
 • THY'le uçuyorsanız e-biletle birlikte, size gönderilen uçuş bilgisi e-postasının çıktısını da yanınızda bulundurmalısınız.

Yerel Düzenleme Komitesi

 • Dr. Sinan Kaan Yerli (Proje)
 • Dr. Nazım Aksaker (Proje)
 • Dr. Ferhat Fikri Özeren (TUG)

Program

12 Ağustos
(10:00-13:00)
Proje Sonuçları ve Gökyüzü Kalitesi Ölçümleri
(Bu oturumundaki konuşmalar 30 dakika ile sınırlandırılmıştır)
(Oturum Başkanı: Sacit Özdemir)
10:00 "Düşünceden Prototipe: GÖKSİS" (20 dk)
Tansel Ak
10:20 "GÖKSİS Ölçer Sistemi" (30 dk)
Sinan Kaan Yerli
10:40 "GÖKSİS Veri Aktarım Sistemi" (30 dk)
Recep Balbay
11:20 Ara (40 dk)
12:00 "Sonuçların Değerlendirilmesi" (30 dk)
Nazım Aksaker
12:30 "DAG Yerleşkesi için Atmosferik Çalışmalar" (30 dk)
Cahit Yeşilyaprak
13:00 Öğle Yemeği
12 Ağustos
(14:00-16:00)
Türkiye'de yer seçimi çalışmalarının geleceği
(Oturum Başkanı: İbrahim Küçük)
14:00 "Tüm katılımcılar"
17:45 Kapanış ve Çalıştay Değerlendirmesi

Çalıştay Katılımcıları

Ad Soyad Kurum
Mustafa Can AKAN Ege Üniversitesi
Mustafa ATILAN Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Tansel Ak İstanbul Üniversitesi
Nazım Aksaker Çukurova Üniversitesi
Ebru Aktekin Çalışkan Özel sektör
Recep BALBAY Erciyes Üniversitesi
Volkan Bakış Akdeniz Universitesi
Elif Beklen Suleyman Demirel Universitesi
Murat DİNDAR TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
ORHAN ERECE TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
SILA ERYILMAZ KILIÇ TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
Nuri Emrahoğlu Çukurova Üniversitesi
Hasan H. Esenoğlu İstanbul Üniversitesi
Murat Gezer İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Yavuz Güney Atatürk üniversitesi
İrek HAMİTOĞLU TÜBİTAK Ulusal GÖZLEMEVİ
Anatoliy Ivantsov Akdeniz Üniversitesi
MURAT KOÇAK TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
Süleyman Kaynar TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
İBRAHİM KÜÇÜK erciyes üniversitesi
Yücel Kılıç Akdeniz Üniversitesi
Ali TAT TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
CAHİT YEŞİLYAPRAK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Seyda YILMAZ Atatürk Üniversitesi
Sinan Kaan Yerli ODTÜ Fizik Bölümü
Ömür ÇAKIRLI Ege Üniversitesi
Sacit Özdemir Ankara Üniversitesi
Ferhat Fikri Özeren TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
Derya Öztürk Ankara Üniversitesi

Başvuru Formu