CBS»Gözlemevleri için Gökyüzü Kalitesi Ölçümleri Çalıştayı

Gözlemevleri için Gökyüzü Kalitesi Ölçümleri Çalıştayı

Çalıştay

Bildiğiniz gibi Türkiye'de Büyük Teleskoplar için Yer Belirleme çalışması 3 Ağustos 2013'de sonuçlandırılmıştır (bkz. Web ve Aksaker ve ark., 2015). Bu çalışamın devamında da aday yerleşkeler için prototip ölçer sisteminin tasarım ve üretimini gerçekleştirmek için bir TÜBİTAK 1001 projesi önerilmiş ve 13 Ocak 2014 tarihinden beri yürürlüktedir.
Bu proje kapsamında tasarlanıp üretilen prototip kurulup çalıştırılmaya başlanmıştı. Bu prototip sisteminin (Gökyüzü Kalitesi Ölçüm Sistemi - GÖKSİS)in sonuçlarını, bu tür sistemlerin geleceğini ve böyle bir prototipin nasıl ülke genelinde kullanılacağını öngörmek, tartışmak ve gerekirse sonuçlara varmak adına bir günlük bu çalıştayı düzenliyoruz.
Çalıştay'ın diğer bir hedefi de GÖKSİS'i "dünya genelindeki yer seçimi" çalışmalarında kullanabilmeyi önermek olacaktır.
Çalıştay TUG'un evsahipliğinde proje bütçesinden gerçekleşmektedir. Olabildiğince çok katılım sağlayabilmek adına çalıştayı konaklamasız, seyahat bedeli karşılanan, bölüm/birim/kurum katılımı kısıtlı, tek günde iki oturumlu olarak hazırlanmıştır.

Çalıştay Bilgileri

Çalıştay Tarihi: 12 Ağustos 2017 CUmartesi
Katılım için son tarih: 7 Ağustos 2017 Pazartesi 12:00
Çalıştay İletişim Adresi: yersecimi@ileti.info.tr

Katılım Koşulları:

 • Toplam katılım sayısı: 30 kişidir.
 • Önce başvuran önce yer alır.
 • Her bölüm/birim/kurum'dan bir temsilci ve bir öğrenci/araştırmacı katılabilir.
 • Proje elemanları doğal katılımcıdır.
 • TUG ve Akdeniz Üniversitesi katılımcılarında sınırlama yoktur.
 • Toplantı süresi çoğu otobüs ve uçak seferlerine göre geniş tutulmuştur. Bu yüzden konaklama gereksinimi yoktur. Konaklama talep eden katılımcılar bunu bireysel olarak çözmek durumundadır. Kolaylık olması adına Akdeniz Üni. misafirhanesinde 11 Ağustos akşamı için sınırlı sayıda yer ayrılmıştır.

Seyahat ücretlerinin ödenmesi

 • Yalnızca ekonomi sınıfı biletler ödenebilir.
 • Seyahat ücretleri bilet ya da e-bilet karşılığı ödenebilmektedir.
 • Bedelin geri ödemesinin nasıl yapılacağı daha sonra duyurulacaktır.

Yerel Düzenleme Komitesi

 • Dr. Sinan Kaan Yerli (Proje)
 • Dr. Nazım Aksaker (Proje)
 • Dr. Ferhat Fikri Özeren (TUG)

Program

12 Ağustos
(10:00-12:00)
Proje Sonuçları ve Gökyüzü Kalitesi Ölçümleri
(Bu oturumundaki konuşmalar 30 dakika ile sınırlandırılmıştır)
(Oturum Başkanı: Sonra Duyurulacak)
"Konu-1"
Konuşmacı-1
"Konu-2"
Konuşmacı-2
"Konu-3"
Konuşmacı-3
"Konu-4"
Konuşmacı-4
12:00 Öğle Yemeği
12 Ağustos
(13:30-16:00)
Türkiye'de yer seçimi çalışmalarının geleceği
(Oturum Başkanı: Sonra Duyurulacak)
"Tüm katılımcılar"
17:00 Kapanış

Çalıştay Katılımcıları

Onaylanan katılımcı başvuruları burada duyurulacaktır.


Başvuru Formu